Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de afzondelijke artikelen van onze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Michels & Tuma Advocaten
Artikel 2 Definities
Artikel 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 4 De Overeenkomst
Artikel 5 Identificatie
Artikel 6 Aansprakelijkheid
Artikel 7 Vrijwaring
Artikel 8 Inschakelen van derden
Artikel 9 Honorarium
Artikel 10 Betaling
Artikel 11 Gelden van Derden
Artikel 12 Archivering / Bewaartermijn van dossier
Artikel 13 Geschillen
Artikel 14 Vertaling

Door publicatie op de website www.mtadvocaten.nl alsmede door het (desgevraagd) ter hand stellen van de voornoemde algemene voorwaarden voor of bij aangaan van de overeenkomst wordt voldaan aan de verplichting die het Burgerlijk Wetboek stelt in de artikelen 6:231 ev.

De algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht.

Webdesign by: F Cube