Artikel 12 Archivering / Bewaartermijn van dossier

Na beƫindiging van de opdracht worden de tot het dossier behorende relevante (proces)stukken, voor zover deze niet na afsluiting van de zaak ( al dan niet op verzoek) aan cliƫnt/opdrachtgever worden afgegeven, gedurende tenminste vijf jaren door Michels & Tuma bewaard, waarna de (proces)stukken zonder nadere kennisgeving zullen worden vernietigd.

Webdesign by: F Cube