Michels & Tuma Advocaten

Michels & Tuma Advocaten is een ervaren advocatenkantoor dat zich heeft toegelegd op de strafpraktijk.
Dit houdt in dat Michels & Tuma Advocaten in beginsel alleen werkzaam is op het gebied van het strafrecht. Wanneer u echter een aan het strafrecht gelieerd rechtsprobleem heeft dan kunnen wij deze zaak eveneens in behandeling nemen.

Omdat zowel mr. J. Michels als mr. V.P.J. Tuma bij hun vorige werkgevers naast een strafpraktijk ook een algem
ene praktijk voerden kunnen zij u bijstaan in zaken op het gebied van onder meer:

arbeidsrecht - uw detentie leidt tot geschillen met betrekking tot uw arbeids­overeenkomst.
sociaal zekerheidsrecht - uw aangetroffen wietplantage leidt tot stopzetting van uw uitkering, terwijl ook een deel van de ge
noten uitkering wordt teruggevorderd door het CWI.
huurrecht - dezelfde aangetroffen wietplantage leidt tot beeindiging van de huurovereenkomst, terwijl tevens ontruiming van uw woning dreigt.

Logo