Privacybeleid

Michels & Tuma Advocaten gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld en optimaal beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de juridische dienstverlening noodzakelijk is of op grond van een wettelijke verplichting vereist is.

PERSOONS­GEGEVENS

U kunt uw persoonsgegevens doorgeven na een bezoek aan één van onze kantoren (Amersfoort of Oldenzaal), telefonisch en / of per e-mail. Het gaat dan om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer etc.

DOELEINDEN

Michels & Tuma Advocaten verwerkt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de juridische dienstverlening. Zonder uw persoonsgegevens te verwerken is het voor Michels & Tuma Advocaten niet mogelijk juridische diensten te verlenen.

Michels & Tuma Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

  • Juridische dienstverlening;
  • Evaluatie van de geboden dienstverlening;
  • Uitvoeren van sollicitatieprocedures;
  • Voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving.

BEVEILIGING

Michels & Tuma Advocaten beveiligt uw persoonsgegevens door meerdere technische en organisatorische maatregelen, zoals door middel van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkings­overeenkomsten met derden.

ANDERE WEBSITES

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Michels & Tuma Advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die website. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van websites van derden.

WIJZIGINGEN PRIVACY­VERKLARING

Michels & Tuma Advocaten kan deze privacyverklaring altijd – mits noodzakelijk - wijzigen. De wijzigingen worden tijdig op de website gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

TERMIJN

Michels & Tuma Advocaten bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn.

UW RECHTEN EN VRAGEN

Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: mail@mtadvocaten.nl

Wij streven er naar om uw vragen binnen een redelijke termijn van twee weken te beantwoorden.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Michels & Tuma Advocaten een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

GEGEVENS­VERWERKER

De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is: de Besloten Vennootschap Michels & Tuma Advocaten (KvK-nummer: 32144956) gevestigd te Amersfoort aan het adres Ruimtesonde 1, 3824 MZ Amersfoort. Een nevenvestiging van Michels & Tuma Advocaten bevindt zich aan de Deurningerstraat 37a te 7571 BA Oldenzaal.

 

Datum laatste wijziging: juni 2018

Webdesign by: F Cube