Mr. J.O.A.N. (Joyce) de Vries

Mr. J.O.A.N. (Joyce) de Vries heeft gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, alwaar zij cum laude is afgestudeerd in het straf- en strafprocesrecht met een scriptie over de rechtmatigheid van bewijs in strafzaken afkomstig van burgeropsporing. Daarbij heeft zij een periode aan de Universiteit van Essex in Engeland gestudeerd.

Gedurende haar studie vervulde Joyce de Vries uiteenlopende nevenfuncties. Zo was zij onder meer bestuurslid van strafrecht- en criminologievereniging Ad Informandum, verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen, voorzitter van de Amnesty International Studentengroep Utrecht, en naast haar studie werkzaam als adjunct-parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie in Zutphen.

Joyce de Vries behandelt strafzaken van verscheidende aard, waaronder omvangrijke georganiseerde drugszaken, zware levens- en geweldsdelicten (moord, doodslag, zware mishandeling, openlijke geweldpleging), vermogensdelicten (inbraken, plofkraken, overvallen, eenvoudige diefstallen), verkeerszaken, witwaszaken, fraudezaken, mensenhandelzaken, zedendelicten (verkrachting, ontucht), zaken betreffende criminele organisaties, ontnemingszaken en uit- en overleveringszaken. Zij staat zowel volwassenen bij als minderjarigen in het jeugdstrafrecht.

Tevens heeft Joyce de Vries zich gespecialiseerd in cassatieprocedures bij de Hoge Raad. Voorbeelden van door haar behandelde cassatiezaken zijn RvdW 2013/647 (inzake onderzoek aan kleding verdachte als bedoeld in art. 9, tweede lid, Opiumwet), RvdW 2014/715 (slagende bewijsklacht over opzet bij poging doodslag), RvdW 2015/739 (slagende bewijsklacht ex art 416 lid 2 Sr) en RvdW 2016/564 (slagende bewijsklacht voorhanden hebben van een vuurwapen en patronen).

In 2016 voltooide mr. Joyce de Vries de postacademische Specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrecht Advocaten (NVJSA) en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Daarnaast is zij kerngroeplid van de Stichting MENS (Mens en Strafrecht) en lid van de Stichting Opleidingen Strafrecht Advocatuur Midden-Nederland (SOSAM). Door collega’s en cliënten wordt zij getypeerd als een enthousiaste en betrokken strafpleitster met een gedreven en zeer grondige werkstijl.

E-mail: j.devries@mtadvocaten.nl
Telefoonnummer: 06 – 30 123 919

Webdesign by: F Cube